محصولات داغرزومه دکتر داود مستوفی نژاد
- بیشتر بدانید
عناوين مورد تدريس سازه هاي بتن , and Stregth of Normal , مقاومت فشاری و دوام بتن در مقابل ....
Publications دکتر داود مستوفی نژاد
- بیشتر بدانید
مستوفي نژاد، داود، و رئيسي، محمد، تاثير سرباره بر مقاومت فشاری و دوام بتن در , Stregth of Normal ....
فهرست مطالب و سرمقاله
- بیشتر بدانید
بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد، منجر به یک توپولوژی بهینه با ارضای قیودی که شامل ....